Zásady ochrany osobných údajov

Podľa požiadaviek zákona č. 677/2001 na ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, zmenený a doplnený a zákona č. 506/2004 o spracúvaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií (tento normatívny akt je prípadne tiež špecifikovaný) stránka www.carista je povinná spravovať bezpečne a iba na určené účely. , osobné údaje, ktoré nám poskytujete o sebe, rodinnom príslušníkovi alebo inej osobe. CARTLINE TECH SRL je prevádzkovateľ osobných údajov zaregistrovaný v registri spracúvania osobných údajov pod č. 26 937. Zaznamenané informácie sú určené na výlučné použitie prevádzkovateľom. Účelom zhromažďovania údajov je zasielanie balíkov objednávok (komerčné účely) na adresu príjemcu podľa objednávok prijatých online a elektronicky. Údaje, ktoré ste poskytli, sa neprenášajú tretím stranám, pokiaľ neurčíte účel tohto prenosu a s vašim výslovným predchádzajúcim súhlasom. Vaše odmietnutie poskytnúť osobné údaje znemožňuje odoslanie objednávky spustenej v elektronickom prostredí online. Podľa zákona č. 677/2001, máte právo na prístup, zásah do údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a požiadať o vymazanie údajov. Pre uplatnenie týchto práv môžete zaslať písomnú žiadosť na contact@carista.sk

Ak sú akékoľvek informácie o vás nesprávne, oznámte nám to čo najskôr.

Podmienky

Podmienky používania služieb Carista Slovakia:

ZA ZAKÚPENÉ VÝROBKY JE VYDANÁ FAKTÚRA.

Telefonické objednávky sa uskutočňujú na čísle +40729264271.

Objednávky sa odosielajú s DPD. Výrobky sa predávajú iba s faktúrou.

ZÁRUKA:

Záruka na výrobok sa dokazuje faktúrou a daňovým dokladom. Nahrádzajú záruku, ak na výrobky nie je poskytnutá špeciálna záruka výrobcu.

Na výrobky zakúpené na tomto serveri sa vzťahuje obvyklá záruka ponúkaná každým výrobcom.

Záruka sa poskytuje, iba ak majú výrobky úplnú záručnú plombu, ak nie sú výrobky poškodené, nezanechávajú stopy po úderoch ani stopy po tekutine. Za účelom výmeny alebo opravy je potrebné predložiť kúpnu faktúru. V prípade vrátenia budete náklady na prepravu chybných výrobkov od vás do Carista Shop znášať vy a ich vrátenie vám budeme znášať my.

 

Vyhradzujeme si právo na vykonávanie zmien a aktualizácií týchto podmienok a cien bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Preto si prosím prečítajte zmluvné podmienky zakaždým, keď chcete od nás kúpiť výrobky.

Zákazníci majú možnosť výmeny alebo vrátenia a platby za zakúpené výrobky maximálne  14 dní. Výrobky musia byť nepoužité, v bezchybnom stave a v originálnom balení. NÁVRATNÉ VÝROBKY, KTORÉ SPĹŇAJÚ ZÁRUČNÉ PODMIENKY, SA VRÁTIA OKAMŽITE (max. 14 dní). KAŽDÝ NEOZNÁMENÝ BALÍČEK, KTORÝ NÁM POŠLETE S PLATBOU V CIEĽOVOM MIESTE, BUDE ODMIETNUTÝ. V prípade nevyžiadanej objednávky od kuriérskej spoločnosti alebo pošty si Carista Shop vyhradzuje právo ukončiť spoluprácu a požadovať náhradu. Akýkoľvek konflikt medzi Carista Shop a jeho zákazníkmi bude vyriešený zmierom.

 

POLITIKA NÁVRATNOSTI:

 

Vrátenie tovaru vykonáva výlučne kuriér DPD s nulovou refundáciou a hradí ho ten, kto tovar vracia (kupujúci).

Je upresnená neskôr (po prijatí a overení vráteného produktu) na e-mailovú adresu contact@carista.sk – účet IBAN a meno držiteľa pre vrátenie ceny produktu.

Produkt musí byť vrátený v pôvodnom stave, v akom bol predaný, bez vád, stôp po použití alebo poškodenia mechanického, chemického alebo elektrického charakteru. V opačnom prípade sa domnievame, že súhlasíte so zadržaním sumy 20% z hodnoty produktu (aby sa produkt dostal do pôvodného stavu) , rozdiel sa vráti na bankový účet kupujúceho.

Ak však kupujúci s týmto právnym postupom nesúhlasí, produkt sa odošle späť kupujúcemu a akcia vrátenia sa považuje za zrušenú, produkt zostáva majetkom kupujúceho.

Spôsob platby:

Platbu je možné uskutočniť kartou ( Mastercard , Visa) alebo na dobierku.

Online s bankovou kartou cez NETOPIA mobilPay prostredníctvom splátkových kariet (6 bezúročných splátok) týkajúcich sa Garanti Bank, Credit Europe Bank.

Online s bankovou kartou cez EuPlatesc (Visa / Visa Electron / Maestro / MasterCard).

Ak ste si vybrali spôsob platby „Online bankovou kartou“, je potrebné vyplniť formulár s informáciami o vašej karte na zabezpečenej stránke spracovateľa platby.

– Platby kreditnými / debetnými kartami vydanými pod logom Visa a MasterCard (Visa / Visa Electron a MasterCard / Maestro)

to sa vykonáva pomocou „3-D Secure“ systém vyvinutý organizácií, ktoré poskytujú on-line transakcie s rovnakou úrovňou zabezpečenia, ako by to vykonali pri bankomate alebo pri fyzickom kontakte u obchodníka.

– „3-D Secure“ primárne zaisťuje, že sa neprenášajú ani neukladajú žiadne informácie týkajúce sa vašej karty,

v žiadnom okamihu, na serveroch obchodov alebo na serveroch platobných procesorov, tieto dáta sú priamo odosielané do systému Visa a MasterCard.

Je dôležité vedieť! – Za platby bankovou kartou sa neúčtuje žiadny poplatok!

POUŽITIE WEBU:

  1. Prístup, návšteva, používanie alebo nákup produktov a služieb prezentovaných na webovej stránke https://www.carista.sk znamená súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
  2. Registrácia ako používateľa tejto stránky predstavuje vašu implicitnú dohodu týkajúcu sa prijímania elektronických správ týkajúcich sa predávaných produktov
 
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE CARISTA:
1. Licenčné balíčky si môžte zakúpiť na Google Play a Apple Appstore.
2. Licencie sú dostupné formou Predplatného. Pri zakúpení 1 – mesačnej, 3 – mesačnej alebo 12 – mesačnej licencie sa používateľ zaregistruje na automatické obnovenie vybranej licencie.
3. Po zakúpení licencie, užívateľ obdrží potvrdenie na e-mail. V ňom budú upresnené všetky detaily ohľadom typu zvoleného predplatného, jeho trvania a ceny.
4.Cartline Tech SRL, nie je spracovateľ v procese nadobudnutia licencie. Licencia je zakúpená z aplikácie Carista, transakcia prebieha medzi Užívateľom a Vydávateľom licencie, pomocou obchodu Google Play alebo Apple Appstore.